"Als bestuurder werkt u voortdurend aan de ontwikkeling van uzelf en uw organisatie, u benut daarbij het momentum."

Foto’s door Ann-Sophie Falter.

Momentum Bestuursadvies

We staan allemaal aan het roer van onze eigen ontwikkeling. Velen besturen daarnaast nog een team, een afdeling, een onderneming of een organisatie. Soms kan daarbij complexiteit of spanning ontstaan waarbij u zich niet comfortabel meer voelt. Ik help u graag om meer kwaliteit, comfort, impact, groei of plezier te realiseren. Gezamenlijk maken we dingen helder en overzichtelijk, we richten ons zowel op het individu als het team. Ik zet daarbij organisatiepsychologische kennis en (levens)ervaring in. Ik ken en begrijp de specifieke dynamiek in de bestuurskamer, het team, de organisatie, het familiebedrijf en de maatschap.

Onze diensten

Assessment

Een psychologisch assessment is een bijzonder krachtig instrument om reflectie of ontwikkeling te ondersteunen of onzekerheid te reduceren bij beslissingen omtrent benoemingen. Assessment programma’s zijn er in verschillende varianten en kunnen altijd op maat worden gemaakt. Bel vrijblijvend voor advies of overleg.

Coaching

Als coach verbinden we ons aan úw ontwikkelproces. Vanuit dat vertrekpunt bekijken we hoe we onze expertise en levenservaring voor u in kunnen zetten. Na het traject komen uw vermogens en talenten beter uit de verf. Coaching is primair werk gerelateerd maar ontwikkelingen zullen in verschillende domeinen van het leven vruchten afwerpen, dus ook privé.

Training

Teamontwikkeling krijgt extra vaart wanneer het team als geheel een zelfde leerdoel voor ogen heeft en samen op kan trekken in het leerproces. Ieder teamlid is verschillend. Wij brengen de verschillen of de diversiteit in beeld en maken duidelijk hoe die diversiteit het best verzilverd en ontwikkeld kan worden. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord.

Familiebedrijven

Bij de besturing van een familiebedrijf komen naast de gebruikelijke juridische, economische, commerciële en bedrijfskundige aspecten veel complexe psychologische aspecten om de hoek kijken. Hulp van een ervaren organisatiepsycholoog kan zeer behulpzaam zijn.

Toezichthouders

Toezicht houden verlangt een scherpe blik en een rechte rug. Wij helpen u met met het verscherpen van uw blik, het verstevigen van uw onafhankelijkheid en het uitbreiden van uw interventie mogelijkheden.

Expertise en inspiratie

We werken aan een verzameling van publicaties, artikelen en casebeschrijvingen die u kunnen inspireren, helpen of een beeld geven van hetgeen Momentum Bestuursadvies voor u kan betekenen.

Meer informatie over hoe wij u kunnen ondersteunen?