Individuele coaching

Wat mag je van coaching door Momentum Bestuursadvies verwachten? 

Iedereen komt in zijn of haar loopbaan momenten tegen waarop het allemaal ‘niet vanzelf’ gaat. Er kan sprake zijn van twijfels over de volgende loopbaanstap, doelen en ambities die moeilijk haalbaar blijken, teams die lastig aan te sturen zijn, het gevoel niet aan de eisen te kunnen voldoen of het gevoel op de verkeerde plek te zitten. Maar ook bij overbelasting, energieverlies of conflicten kan coaching effectief zijn.  We proberen in het coachtraject gezamenlijk eerst inzicht te creëren in hetgeen er speelt. Een verhelderend inzicht geeft vaak al heel wat rust. Vervolgens kijken we gezamenlijk ‘aan welke knoppen er gedraaid kan worden’ om leiderschap, vaardigheden of effectiever gedrag te ontwikkelen, ambities of overtuigingen bij te stellen, het team effectiever te beïnvloeden, een beter kloppend zelfbeeld te ontwikkelen, effectiever samen te werken of de taken met meer gemak en plezier uit te kunnen voeren. Uiteindelijk moet coaching een meetbaar of in ieder geval merkbaar resultaat opleveren. Vaak is de opdrachtgever op de één of andere wijze betrokken bij het coachtraject.

Wat kan coaching voor jou betekenen?

De opbrengst van coaching is als volgt te typeren:

  • Het kan leiden tot een beter gebruik van vaardigheden en capaciteiten.
  • Het kan leiden tot effectiever gedrag.
  • Het draagt bij aan een grotere zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en werkplezier.
  • Het leidt tot betere prestaties en productiviteit.
  • Verankerd in de managementcultuur kan het leiden tot grotere flexibiliteit en slagvaardigheid van de afdeling of de organisatie.

Hoe gaan we te werk?

We werken bij voorkeur met duidelijke doelen. Verder is reflectie altijd een belangrijk element in het coachtraject. Hoe zie je jezelf en hoe zien anderen jou? In hoeverre komen die beelden overeen? Tenslotte is de relatie met de coach essentieel. Bij Momentum Bestuursadvies kun je van de coach levenservaring, expertise, analytisch vermogen, inlevingsvermogen, humor, warmte, eerlijkheid, openheid en nieuwsgierigheid verwachten. Op basis daarvan zul je het gevoel krijgen met een betrokken, ter zake kundige, betrouwbare en empatische professional te maken te hebben die weet hoe in het zakelijk verkeer de hazen lopen en gegarandeerd iets voor je kan betekenen.

We onderscheiden 3 niveaus van leren of ontwikkelen en we kunnen, afhankelijk van de behoefte, op elk niveau ingrijpen.

Het eerste niveau is het niveau van het gedrag (wat doe je?). Soms vertonen mensen gedrag dat onvoldoende effectief is. We kunnen leiderschaps-,  en managementvaardigheden bespreken en oefenen, zodanig dat er in de praktijk effectievere beïnvloeding plaats kan vinden.

Het tweede niveau is het niveau van de gedachten of overtuigingen (wat denk je?). Gedachten en overtuigingen kunnen de effectiviteit of het werkplezier ingrijpend beïnvloeden. Als de deelnemer de overtuiging heeft als manager ‘overal voor verantwoordelijk te zijn’ kan de managementtaak als zwaar worden ervaren. We zullen gezamenlijk bekijken in hoeverre die gedachte realistisch is, wat wellicht een beter kloppende gedachte zou kunnen zijn en hoe de oude belastende overtuigingen ‘overgeschreven’ kunnen worden door nieuwe, beter passende of beter helpende overtuigingen.

Het derde niveau tenslotte is het niveau van onderliggende waarden (waar sta je voor?). Wanneer het werk congruent is met jouw persoonlijke waarden zul je het meeste werkplezier ervaren en zullen de taken je het gemakkelijkst af gaan.

Coachgesprekken duren doorgaans anderhalf tot twee uur en zijn individueel. Een eerste kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend. Tijdens de bijeenkomsten krijg je in ieder geval de aandacht die je verdient. Verder werken we met opdrachten en oefeningen die soms ook thuis of op het werk uitgevoerd of voorbereid moeten worden. Meestal gebruiken we voorbeelden uit de eigen praktijk, soms dragen we theorie aan, zetten we een test in of doen we een rollenspel. Hoe lang een coachtraject duurt bepalen we in overleg. Ook afspraken worden altijd in overleg gemaakt en kunnen ook online plaats vinden. Ons kantoor is in Arnhem maar desgewenst komen we naar een locatie die jou beter past. Aan het begin en/of einde van het coachtraject kan eventueel een gesprek met de werkgever/opdrachtgever plaatsvinden om input of feedback te vragen of om te toetsen in hoeverre de ontwikkeling in de praktijk merkbaar zijn.