Executive coaching

Executives hebben zware verantwoordelijkheden. Problemen waar zij mee worstelen kunnen betrekking hebben op richting geven aan de organisatie, samenwerking, het politieke spel aan de top, de stap van manager naar leider of bestuurder, omgaan met stress en conflicten, de energiebalans of de balans werk-privé, verminderde effectiviteit of dreigend ontslag. Al meer dan 15 jaar ondersteunt Momentum Bestuursadvies bestuurders en toezichthouders in het uitvoeren van hun functie. We kennen dus het ‘spel aan de top’. Dat zal bijdragen aan onze geloofwaardigheid voor u als executive. We creëren de rust en de aandacht die in de dagelijkse praktijk niet gemakkelijk gevonden kan worden maar sturen ook op impact. Dat wil zeggen onze impact als coach maar vooral uw impact op de organisatie en de invloed op uw eigen leven en welzijn.

Coachgesprekken duren doorgaans anderhalf tot twee uur en zijn individueel. Tijdens de bijeenkomsten werken we aan zaken als inzicht in uw context, inzicht in uzelf, inzicht in de match tussen beiden, versterking van uw impact, versterking van uw draagkracht en/of verlichting van uw draaglast, verhelderen van uw toekomstperspectief of verbeteren van de samenwerking. Een coachtraject kan 5 tot 10 gesprekken duren. Afspraken worden altijd in overleg met u gemaakt en kunnen ook online plaats vinden. Ons kantoor is in Arnhem maar desgewenst komen we naar een locatie die u beter past.