Executive assessment

Tijdens het assessment doorloopt de deelnemer een uitdagend programma met één of twee senior consultants en een ervaren acteur. In de opbouw van de dag ligt de focus op het inschatten van essentiële leiderschapscompetenties, zoals persoonlijke kracht, impact, visie en oordeelsvorming maar ook eventuele ‘dark sides’. Een deelnemer van topniveau moet niet alleen in de context passen, maar moet deze desgewenst ook naar zijn of haar hand kunnen zetten.

Gedurende de dag krijgt de deelnemer directe feedback. Op deze wijze ontstaat een dynamische sfeer waarin de deelnemer wordt uitgedaagd op het strategische niveau. Wat drijft hem of haar, welke ambities heeft hij/zij en welke waarden en opvattingen bepalen het gedrag? Centraal staan reflectie op gedrag in het hier en nu, op de eigen loopbaan en eerder gemaakte keuzes, wensen, mogelijkheden en belemmeringen maar ook de leiderschapsstijl en leiderschapscompetenties. We zetten daartoe onder andere een strategische game in.

Het beeld dat ontstaat, wordt vervolgens gerelateerd aan de toegevoegde waarde die de deelnemer in de organisatie, gelet op de context en strategische intenties, moet leveren. Tevens wordt nadrukkelijk ingegaan op de noodzaak en mogelijkheden tot groei en  ontwikkeling. Ons advies gaat over de mate van geschiktheid en/of de vraag wat er nog nodig is om geschikt te worden of zich in de huidige rol verder te ontwikkelen. Niet alleen zal naar de individuele kwaliteiten van de deelnemer worden gekeken maar eventueel ook naar complementariteit met de collega’s.

Bespreking van de resultaten is de volgende stap. Er wordt een concepttekst opgesteld die eerst met de deelnemer wordt besproken conform de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Er vindt afstemming plaats over de aandachtspunten en ontwikkeldoelen. Met toestemming van de deelnemer wordt het rapport naar de opdrachtgever verstuurd. Na het assessment heeft de deelnemer recht op één gratis coachgesprek.