Individueel assessment

Een individueel assessment kan ondersteuning geven in diverse situaties. Het kan het afbreukrisico reduceren bij aanstellingen, houvast geven bij onzekerheid omtrent ambities of ontwikkelstappen, zelfreflectie ondersteunen of concrete ontwikkeladviezen opleveren. Momentum Bestuursadvies maakt assessmentprogramma’s altijd op maat. Dat betekent dat we vooraf de opdrachtgever bellen en ons verdiepen in het bedrijf, de afdeling en de specifieke vragen die er zijn met betrekking tot de deelnemer. Ook de deelnemer zelf kan input leveren en vragen inbrengen. Vervolgens maken we een programma.

Verloop van de dag

Vóór het assessment vult de deelnemer thuis al enkele psychologische vragenlijsten in via het internet. Op de dag zelf is er een uitgebreid interview en doen we aanvullende (capaciteiten)tests. Daarnaast zijn er assessmentoefeningen of simulaties. Dat kunnen gesprekken zijn, met een professionele rollenspelacteur of een presentatie of planningsopdracht.

Professioneel, betrouwbaar, interactief en transparant

Bij Momentum Bestuursadvies kunnen we bogen op ruim 25 jaar assessmentervaring. De testmaterialen die gebruikt worden zijn betrouwbaar en goed gevalideerd. Gedurende de dag delen we onze feedback direct waardoor de dag een transparant karakter krijgt. Na of tijdens simulatieoefening bouwen we specifieke reflectiemomenten in. De feedback kan direct worden toegepast, soms al in de oefening. Deelnemers ervaren daarom een assessmentdag vaak als (intensief maar vooral ook) leerzaam.

Heldere terugkoppeling

Aan het einde van de dag bespreken we de globale resultaten eerst mondeling met de deelnemer. Deze globale terugkoppeling wordt vervolgens gedetailleerder verwoordt in een rapportage die pas naar de opdrachtgever verzonden wordt als de deelnemer daarmee akkoord gaat. De deelnemer kan altijd telefonisch een nadere toelichting krijgen op de tekst van de rapportage. In de rapportage vindt de opdrachtgever een duidelijk antwoord op zijn of haar vraag. We staan bekend om de helderheid van onze rapportages.

Wij houden ons bij onze beroepsuitoefening aan de gedragscode zoals die door het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) is beschreven. Respect voor de deelnemer is voor ons een vanzelfsprekendheid.