Zelfevaluatie

Elke Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar het eigen functioneren. Doel van de evaluatie is een scherper beeld te krijgen van het functioneren, de kwaliteiten en valkuilen van de raad. Wanneer de zelfevaluatie op de juiste wijze begeleid wordt is het een waardevolle exercitie. Al 15 jaar ondersteunt Momentum Bestuursadvies toezichthouders bij hun zelfevaluaties. Daarbij richten we ons op zaken als:

  • toezichtvisie
  • samenwerking
  • teamdynamiek
  • drijfveren
  • cultuur en gedrag
  • moreel kompas

In overleg kiezen we de aanpak die bij de raad past en bij de situatie waarin de raad of de organisatie zich bevindt.