Toezichthouders

In het vak opgeleid en gevormd door Rienk Goodijk ondersteunt Momentum Bestuuradvies al 15 jaar toezichthouders bij hun zelfevaluaties en verdere ontwikkeling. Daarbij richten we ons op zaken als:
– toezichtvisie
– samenwerking
– teamdynamiek
– drijfveren
– cultuur en gedrag
– moreel kompas
In overleg kiezen we de aanpak die bij de raad past en bij de situatie waarin de raad of de organisatie zich bevindt.

Ik heb met Monique in twee verschillende organisaties en situaties (RvT en RvC) samengewerkt, beide vanuit mijn bestuurlijke rol. Wat Monique ten diepste kenmerkt is haar scherpe analytische blik, haar integere optreden en haar verbindende karakter. Vanuit een basis theoretisch kader (AEM-Cube) weet zij de vertaling te maken naar de dieperliggende vraagstukken en deze bespreekbaar te maken en door te vertalen naar concrete actiepunten. Daarbij is Monique als mens oprecht en zorgvuldig, waardoor ze op een uiterst professionele manier de RvT naar een hoger plan brengt. Netty