Toezichtsregime

Vertrouwen is in de bestuurskamer een belangrijk fenomeen. Het toezichtsregime of de toonzetting van de RvT/RvC hangt af van het vertrouwen in het management. Als er vertrouwen is in het management (en de positie van de organisatie niet problematisch) hoeft de toonzetting van het toezicht niet al te kritisch te zijn en volstaat het op afstand volgen. Als dat vertrouwen afneemt zal de toonzetting kritischer (moeten) worden. Er zullen meer en andere vragen gesteld worden en de raad zal mogelijk zijn toevlucht nemen tot andere interventies, zoals bijvoorbeeld een eigen adviseur inhuren of de frequentie van het overleg opvoeren. Bij elke ‘vertrouwenstemperatuur’ passen immers andere interventies. Het is van belang binnen de raad overeenstemming te hebben over dat vertrouwen of die ‘vertrouwenstemperatuur’. Is het vertrouwen in het management groot en op basis waarvan? Of is het vertrouwen tanende en waarom dan precies? Afnemend vertrouwen bij de raad leidt er dus soms terecht toe dat de toezichts-touwtjes worden aangehaald. Dat roept vervolgens bij de bestuurder vaak onzekerheid op, vooral als één en ander niet openlijk besproken wordt.