Teamcoaching

In goede samenwerking vinden we vaak de sleutel waarmee diversiteit binnen een team verzilverd kan worden. Momentum Bestuursadvies heeft zich de laatste 10 jaar gespecialiseerd in teamassessment en teamcoaching. We gaan er vanuit dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren maar dat gaat niet altijd vanzelf. Daarvoor is het van belang dat management en teamleden elkaar goed kennen, begrijpen en respecteren, weten waar eenieders kracht ligt. Teamcoaching kan nuttig zijn bij vragen als:

  • We werken in een nieuwe samenstelling maar kunnen elkaar nog niet goed vinden.
  • De samenwerking zou beter moeten verlopen maar hoe?
  • We zijn heel verschillend, dat levert soms problemen op.
  • We krijgen een vacature, hoe kunnen we die het best invullen?
  • Wat zou onze strategie moeten zijn de komende jaren?
  • Hoe leren we naar elkaar kijken vanuit een waarderend perspectief?

We maken een ’teamfoto’ die is opgebouwd uit de profielen van alle individuele teamleden. In één of enkele bijeenkomsten plaatsen we het team of de teamfoto in het licht van de opdracht of de uitdaging van het team, bespreken we hoe de diversiteit verzilverd kan worden en de samenwerking geoptimaliseerd. ‘Inclusief leiderschap’ kan op die manier ‘handen en voeten’ krijgen.