Coaching

Als bestuurder wordt er veel van u gevraagd. Belangrijke succesfactoren liggen op het vlak van focussen, het mobiliseren van energie, het aansturen van anderen, uw persoonlijke realisatiekracht en voorbeeldgedrag. We ondersteunen u niet alleen bij het versterken van uw leiderschap en effectiviteit maar ook bij het vergroten van uw persoonlijk welbevinden en authenticiteit. Als u prijs stelt op een individuele benadering is executive coaching een effectief hulpmiddel om een versnelde ontwikkeling door te maken.