Samenwerking

In de praktijk komt regelmatig naar voren dat toezichthouders, bijvoorbeeld tijdens de zelfevaluatie of een scholingsdag, willen werken aan verdieping van de kennismaking. Heel nuttig omdat vertrouwen ontstaat en groeit vanuit een goed begrip van elkaars kracht. Momentum Bestuursadvies kijkt daarbij graag naar drijfveren. Drijfveren zitten diep in de persoonlijkheid verankerd.

In dit verband werken we graag met de AEM-cube. Een teaminstrument met diepgang en een aantal verschillende facetten die blijvende inzichten geven. Hoe meer verschillende drijfveren (diversiteit) er in het team (RvT of RvC) aanwezig zijn hoe sterker het team kan worden. Dat gaat echter niet vanzelf. Teamleden moeten elkaar wel kunnen vinden. Met behulp van het instrument en passende begeleiding leert het team hoe dat werkt. Eén en ander wordt ook gekoppeld aan de strategische uitdaging van de raad en/of de organisatie. AEM-cube is een instrument van Human Insight.


We kijken met veel voldoening op jullie begeleiding terug. Het heeft ons meer gebracht dan we ervan verwacht hadden. Het begrip ‘diversiteit’ heeft handen en voeten gekregen en we zijn ons nu beter bewust van de valkuilen die in onze samenstelling besloten liggen. We weten daar nu slimmer mee om te
gaan.

Marjan: Voorzitter RvT Ziekenhuis