Teamassessment

In goede samenwerking vinden we vaak de sleutel waarmee diversiteit binnen een team verzilverd kan worden. Momentum Bestuursadvies heeft zich de laatste 10 jaar gespecialiseerd in teamassessment en teamcoaching. We gaan er vanuit dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren maar dan wel vanuit de juiste positie of rol. Daarvoor is het van belang dat management en teamleden elkaar goed kennen, weten waar eenieders kracht ligt. We maken een ’teamfoto’ die is opgebouwd uit de profielen van alle individuele teamleden. In bijeenkomsten die enkele uren tot enkele dagen in beslag kunnen nemen plaatsen we de teamfoto in het licht van de opdracht of de uitdaging van het team, bespreken we hoe de diversiteit verzilverd kan worden en de samenwerking geoptimaliseerd. Inclusief leiderschap kan op die manier ‘handen en voeten’ krijgen.