Opvattingen over goed bestuur, goed toezicht en visie op toezicht zijn voortdurend in ontwikkeling. De basis voor die ontwikkeling ligt onder andere in onderzoek naar falend en effectief toezicht en maatschap­pelijk ontwikkelingen. Verschillen van opvatting over de visie op toezicht binnen de raad kunnen de teameffectiviteit negatief beïnvloeden. Verschillen van opvatting over de visie op toezicht tussen de raad en de bestuurder kunnen problemen geven in de ver­houdingen en de samenwerking. Soms zelfs zo sterk dat de bestuurder last ervaart van de toezichthouder. Afstemming geeft helderheid in de relatie en de samenwerking.

Download het hele artikel